19 Nov

แนะนำการเดินทาง  และสถานที่น่าสนใจที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

แนะนำการเดินทาง  และสถานที่น่าสนใจที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสไปติดต่อธุรกิจที่มหานครลอนดอน  มีเรื่องมาเล่า การเดินทางเล็กๆน้อยครับ   ผมซื้อตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย (TG)บินตรง จากสุวรรณภูมิ ไปยังสนามบิน Heathrow  ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง สนามบิน Heathrow เป็นหนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านมาที่สุดในโลก  ปัจจุบัน มี 5 Terminal  สายการบินไทยและกลุ่ม Star Alliance จะอยู่ Terminal 2...

[ read more ]
08 Nov

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน ตามสไตล์ของนักเดินทางแต่ละแบบ

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน ตามสไตล์ของนักเดินทางแต่ละแบบ การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินเป็นสิ่งสำคัญ   โดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทาง ไปเที่ยว ด้วยไฟล์ทยาวๆ หลายชั่วโมง ถ้าได้ที่นั่งไม่ถูกใจอาจจะอึดอัดไปตลอดชั่วโมงการบินเลยทีเดียว คราวนี้เราไปดูกันว่าจะเลือกที่นั่งบนเครื่องบินดีๆ สบายๆ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองยังไงได้บ้าง เลือกระหว่างที่นั่งบนเครื่อง ริมหน้าต่าง หรือ ริมทางเดิน ดีกว่ากัน? จริงๆ แล้วที่นั่งบนเครื่องบินทั้งสองจุดนี้มีข้อดีที่แตกต่างกัน คือ ที่นั่งริมทางเดิน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการนั่งแบบสบายๆ มีพื้นที่ด้านข้าง ยืดแขน ยืดขา ไม่อึดอัดระหว่างการบินหลายชั่วโมง หรือชอบเดินยืดเส้นยืดสาย  ลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆ  หรือ บางคนก็ชอบขอเครื่องดื่ม...

[ read more ]
24 Oct

ขนส่ง”ศพทางเครื่องบิน” ทำอย่างไร ?

การลำเลียง ขนส่งศพทางอากาศ หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องขนส่งศพ ขึ้นเครื่องบิน  ทั้งในและต่างประเทศ การลำเลียงศพนั้น ศพจะต้องแพคมาเรียบร้อยอยู่ในโลงเหล็กที่ซีล (seal) ปิดสนิท แล้วมีกล่องกระดาษทับอีก โดยจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่า  “Human Remains” , HANDLE WITH EXTREME CARE   จากทางสายการบินนั้นๆ ขั้นตอนต่างๆ การลำเลียงศพ ขั้นตอนต่างๆ การลำเลียงศพ จะดำเนินพิธีการศุลกากรตามปกติ โดยสายการบินจะได้รับแจ้งว่าเป็นสินค้าพิเศษ (human remain) , สายการบินเอเชียค่อนข้างให้เกียรติกับศพที่จะนำขน โดยจะแยกโหลดต่างหากบน...

[ read more ]
17 Sep

การขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 สำหรับธุรกิจ

การขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 สำหรับธุรกิจ สำหรับท่านที่เดินทางบ่อยๆอยากหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 เพราะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้บริษัทเพราะติดปัญหาการยื่นขอวีซ่าแล้วต้องทิ้งหนังสือเดินทางให้กับสถานฑูตนั้น ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานให้บริษัทได้ ที่ทำได้ก็เฉพาะอาชีพไกด์เท่านั่น   การขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 สามารถทำได้ โดยเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ เตรียมเอกสาร ไปยื่นที่ ยื่นที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ชั้น 2 ช่อง 98-99 รายการเอกสารมีดังต่อไปนี้ 1.1 จดหมายจากบริษัท ชี้แจงเหตุผลของผู้ขอหนังสือเดินทาง (เรียน ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง) 1.2...

[ read more ]
17 Sep

ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร

Adisa Active Travel  ขอแจ้งข้อมูล กรณีเดินทางไปต่างประเทศ แล้วพาสปอร์ตหาย เพื่อเป็นประโยชน์ และ แนะนำต่อไปสู่เพื่อนๆได้ ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร หากสูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย หากสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of...

[ read more ]
ADISA ACTIVE TRAVEL