26 Nov

การโหลดสัมภาระขนาดพิเศษ

การโหลดสัมภาระขนาดพิเศษ

คนเดินทางโดยเครื่องบิน   หลายๆคนมีประสบการณ์ในการโหลดสัมภาระต่างๆกันไป   โดยปกติแล้วสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะมีขนาดมาตรฐานตามขนาดกระเป๋าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป ที่มีจำหน่ายกัน …… ทำอย่างไรเมื่อมีสัมภาระที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง  และมีขนาดพิเศษ ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม  หรือกระเป๋าที่ใหญ่เกินขนาด ?  ลงสู่สายพานไม่ได้

สัมภาระที่เกินขนาด เช่น กล่องทีวีจอแบน  หรือลังใส่ของที่ใหญ่เกินขนาดกระเป๋าเดินทางทั่วไป  สัมภาระรูปทรงกระบอก ที่ม้วนเก็บรูปภาพ ป้องกันรอยยับ  ถุงกอล์ฟ  จักรยานที่ห่ออยู่ในกล่อง  รถเข็นคนสูงอายุ  หรืออุปกรณ์กีฬาเช่น  เซิร์ฟบอร์ด  ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้สามารถโหลดขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีปัญหา แต่ต้องอยู่ในกฎที่น้ำหนักไม่เกิน เช่น หากสายการบินกำหนดว่า ห้ามเกิน 20 กก. น้ำหนักรวมทั้งหมดก็ต้องไม่เกิน 20  ก.ก. เช่นกัน

ขั้นตอนโหลดสัมภาระเกินขนาดค่อนข้างที่จะไม่เหมือนทั่วไป ปกติทั่วไปเจ้าหน้าที่จะรับสัมภาระแล้วโหลดไปตามสายพาน แต่หากเกินขนาด เจ้าหน้าที่จะรับไว้ และชั่งน้ำหนัก และติด Tag กระเป๋าให้เรียบร้อยพร้อมบาร์โค๊ด เสร็จแล้วก็จะคืนเรามา
เมื่อคืนมาแล้ว เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข็นสิ่งของไปยัง Counter ฝากกระเป๋าน้ำหนักเกิน 

สังเกตว่าจะอยู่หลังแถว DE ชั้น 4 ตรงเช็คอิน


มอบสัมภาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อสแกนระเบิด   วัตถุต้องห้าม เช่น สิ่งเสพติด
จากภาพจะเห็นได้ว่าสัมภาระต่างๆ ล้วนไม่ได้มาตรฐาน ทางสายการบินจึงให้มาโหลดนะจุดนี้ เพื่อนำขึ้นรถพิเศษที่จัดไว้และลำเลี้ยงขึ้นเครื่องบิน
กรณีรับกระเป๋าที่ปลายทาง หากไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรที่สามารถลอดมาตามสายพานได้ สัมภาระของท่านก็อาจจะมาทางสายพาน หากไม่ออกมาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปรับในช่อง รับสัมภาระเกินขนาด ซึ่งมีอยู่ทุกสนามบิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก kmt.co.th

ADISA ACTIVE TRAVEL